Fitnesska.cz
  Fitnesska.cz » Seznam-oddělení » Polemika » Můj účet   
Seznam
Překlady
Czech English Deutsch
Rychlé hledání
 
Napiš co hledáš, nebo použij:
Podrobné hledání
Reklama
Brenda Kelly
Nové články dále
Muži nechtějí mít doma dokonalou ženu.
Muži nechtějí mít doma dokonalou ženu.
Informace
Napiš nám
Proč je tak důležité umět mluvit cizími jazyky?

Je pravda, že kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Děti se učí cizím jazykům, jakmile začnou navštěvovat povinnou školní docházku. V současnosti se stále více začíná rozšiřovat názor, že čím se začne dítě učit dříve tím lépe. Přibývá rodičů, kteří platí soukromé hodiny angličtiny nebo němčiny již velmi malým dětem.

 

Vědí, že je důležité znát alespoň jeden cizí jazyk. Cizí jazyky jsou základním předpokladem pro získání kvalitního zaměstnání. Vedle toho se dají využít při cestování v zahraničí, na dovolených apod. Na českých školách je nejvíce rozšířená výuka anglického a německého jazyka. Dříve si děti vybírali pouze z jednoho z těchto jazyků, dnes už se preferuje výuka obou s užší specializací na jeden z nich. 

 

Angličtina je na světě více rozšířená. Zahraniční firmy při svých obchodních činnostech využívají více anglického jazyka. Většina obchodních managerů je schopna se domluvit alespoň v anglickém a německém jazyce.

 

V minulosti se na školách vyučoval pouze ruský jazyk. Možnosti byly omezené a učit se anglicky nebo německy nebylo lehko dostupné. Bylo to dáno politickou orientací české republiky. Česko bylo orientováno na východ . Totalitní režim neumožňoval přílišné cestování do západních zemí Evropy. Po pádu komunismu v roce 1989 byla ruština odsunuta do pozadí a nahrazena anglickým a německým jazykem.

 

Na svých prázdninových toulkách v zahraničí se lidé nejvíce domluví právě těmito dvěma jazyky. Angličtina je vůbec nejrozšířenějším jazykem na světě. Liší se pouze dialektem a užitím jiných druhů slov pro vyjádření určitých věcí /rozdíl mezi anglickou a americkou angličtinou/. Po roce 1989 se otevřel zahraniční trh, což znamenalo velkou expanzi podnikatelů na zahraniční trh. Více zboží se začalo vyvážet do zahraničí a jiné naopak dovážet do republiky.

 

Znát cizí jazyky je stejně perspektivní jako znalost počítačové techniky. Proto jsou tyto dva předměty nejvíce na školách rozšířené. Za poslední dobu se začínají dostávat do popředí i další jazyky než pouze anglický a německý. Je moderní učit se více jazykům. Svou popularitu si začínají získávat také francouzský, italský a španělský jazyk. 

 

Uvádíme několik zaměstnání, kde znalost jazyků můžete bohatě využít: sekretářka firmy se zahraničním kapitálem, pracovníci v oblasti top-managementu, programátoři,  IT-technici, pracovníci v cestovních kancelářích, pracovníci zahraničního obchodu, pracovníci v ekonomickém oboru….

 

Je snadnější naučit se anglicky nebo německy. Pokud porovnáme oba dva jazyky, zjistíme, že angličtina je jednoduší po stránce gramatické, ale daleko složitější co se týče výslovnosti a intonace. Němčina má 7 pádů, stejně jako český jazyk, je tedy gramaticky složitější. Naopak s ní není problém ve výslovnosti.

 

Pokud zavítáte do zahraničí např. při své letní dovolené , můžete se přesvědčit, jak jsou cizinci nadšeni, pokud ovládáte jejich národní jazyk. Prominou , kde jakou nepřesnost. Stejně tak vy budete mít radost, že se domluvíte a rozumíte. Nemusíte se tak v případě problémů spoléhat na cizí pomoc.

 

Znalost cizích jazyků se stala pro české obyvatele ještě více aktuální , květnovým vstupem České republiky do Evropské unie. Zejména mladým lidem se otevřely možnosti pracovních  příležitostí v zahraničí. Rovněž podmínky pro studium českých studentů na zahraničních školách a univerzitách se zlepšily. Mladí si uvědomují, že znalost cizích jazyků je pro ně obrovskou příležitostí do budoucna.

 

Latina  je kouzelný jazyk. Není to jazyk zahraniční , ale historický. V současnosti je již jazykem mrtvým, který se nepoužívá. Můžeme se s ní setkat při četbě starých knih v originále.  Lékaři a botanici ho používají v pojmenování lékařských a botanických názvů.

 

U jazyků je dokázáno, že se jim mohou děti učit již od velmi útlého věku.

V rodinách, kdy jeden z rodičů mluví jedním a druhý jiným jazykem, je zcela běžnou věcí, že na svého potomka mluví každý jinou řečí. Dítě je schopno tyto rozdíly vnímat a učí se tak dva jazyky najednou. Dle výzkumů bylo prokázáno, že v mládí se člověk učí lépe, protože mozek lépe pracuje, rychleji zpracovává informace a lépe ukládá do paměti.

 

Starší lidé, kteří neměli v komunistické éře jinou možnost, než se učit rusky , se nyní bojácně perou s anglickým a německým jazykem. Je to pro ně něco nového, z čeho mají i tak trochu obavy. Učit se na stará kolena novým věcem?  Dnešní doba to však vyžaduje. I oni mají možnost naučit se anglicky nebo německy. Potřebují k tomu více času, odhodlání a pevnou vůli. Při pevné vůli a píli se výsledky dostaví.

Tento článek byl přidán do naší nabídky 22 /06/ 2004.
Hodnocení výrobku
e-Pc.cz
Autor
Gabriela Vávrů
Další články
Pošli přátelům
 
Chci tě upozornit na tento produkt.
Reklama
Cindy Elsliger
Odkazy:
e-Novostavby.cz
Fitnessky.cz
Fitnesska.cz
e-Butik.cz
e-PC.cz